Cena

Cenu stanovuji po dohodě, dle posouzení složitosti, rozsahu a povahy textu apod. Jednou normostranou se přitom rozumí 1800 znaků, tj. 30 řádků po 60 znacích. Pokud je stránka z velké části zaplněna obrázkem, grafem nebo jiným grafickým prvkem, zohledňuji toto při sestavení cenové nabídky. Zvláštní příplatky za expresní překlady neúčtuji.
 
Způsob platby:
 
- převodem v Kč nebo Eur - Účet č.: 222354592/0300
- IBAN: CZ19 0300 0000 0002 2235 4592
- BIC (SWIFT): CEKOCZPP
 
 
Splatnost:
 
dle dohody, většinou 7 - 14 dnů.
 
Slevy: 
 
Počet stran
Sleva
25 – 50
5 %
51 – 100
8 %
101 – 150
10 %
151 – 200
15 %
201 – 250
18 %
251 a více
                         20 % nebo dohodou
 
 
 
 


Výběr jazyka

CZ    DE

Další stránky